hvornaar_bg

Hvornår

Mondays bliver  involveret hvor

  1. I skal udvikle nyt, og I er optagede af at udviklingsprocessen stiller meningsfulde spørgsmål til grundantagelserne. I ønsker at konceptet baserer sig på et stærkt fundament af brugerindsigt og -involvering og leverer håndgribelige resultater.
  2. I ved, hvor I vil hen, og I er optagede af at forandringerne rent faktisk folder sig ud som, I har planlagt dem.
foto: CharlesLam